Co nowego?

Witamy po przerwie. Mieliśmy problemy techniczne związane z przenosinami na inny serwer oraz aktualizacją oprogramowania. Na szczęście udało się je rozwiązać. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony!
 
Dyslalia Drukuj Poleć znajomemu
07.02.2008.
W artykule zostały wymienione przyczyny dyslali i opis wad wymowy.

Najważniejsze przyczyny dyslalii to:

 • Zaburzenia słuchu fonemowego i fizycznego.
 • Czynniki społeczne (brak zainteresowania rozwojem mowy dziecka w rodzinie).
 • Nieprawidłowy wzorzec głoski – osoba z otoczenia dziecka nieprawidłowo wymawia daną głoskę.
 • Obniżony poziom inteligencji.
 • Opóźnienie rozwoju psychomotorycznego dziecka.
 • Wady anatomiczne (zgryz, podniebienie).
 • Obniżona sprawność narządów mowy.

Wady wymowy:

          • Sygmatyzm (seplenienie, sigmatismus)
           • Jest to nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych:
            - s, z, c, dz - głoski syczące (przedniojęzykowo-zębowe)
            - sz, ż, cz, dż -głoski szumiące (przedniojęzykowo-dziąsłowe)
            - ś, ź, ć, dź - głoski ciszące (środkowojęzykowe)
           • Podstawowe rodzaje sygmatyzmu właściwego to:
           •  - seplenienie międzyzębowe (sygmatyzm interdentalny) – podczas mówienia język wsuwa się między zęby. seplenienie boczne (sygmatyzm lateralny) – przy artykułowaniu głosek trzech szeregów język ułożony jest niesymetrycznie: po prawej albo po lewej stronie.
           • - seplenienie wargowo-zębowe (sygmatyzm labio-dentalny) – głoski artykułowane przez wargi i zęby.
           •  -seplenienie międzywargowe (sygmatyzm interlabialny) – podczas artykulacji [s] język jest między wargami. Powstaje dźwięk pomiędzy [f] i [s].
           • - sygmatyzm nosowy, krtaniowy, gardłowy
           • - ostre, gwiżdżące [s] (sigmatismus stridens)
           • Uwaga! Gdy w wymowie dziecka występuje któraś z podanych wyżej wad, należy jak najszybciej (bez względu na wiek dziecka) udać się do logopedy.
 • Rotacyzm (reranie, rotacismus)
  • Polega na deformacji głoski [r]- powstaje dźwięk niesystemowy (nie występuje w systemie fonetycznym naszego języka). Miejsce artykulacji jest zmienione, więc brzmienie głoski jest zdeformowane.
        • Jest wiele rodzajów rotacyzmu właściwego. Oto najczęściej spotykane:
         - reranie języczkowe (rotacyzm uwularny) - drga języczek zamiast czubka języka.
         - reranie wargowe (dwuwargowe - drgają obie wargi, jest to tzw. furmańskie [r]; wargowo-zębowe - drga dolna lub górna warga zbliżona do zębów).
         - reranie gardłowe (rotacyzm faryngealny) - między nasadą języka a tylną ścianą gardła. Wibruje język i podniebienie miękkie ([r] francuskie).
         - oprócz tego rozróżnia się: reranie międzyzębowe, policzkowe lub boczne, podniebienne, nosowe, boczne, krtaniowe, językowo – wargowe, językowo – boczne, świszczące.
  • Uwaga! Gdy w wymowie dziecka występuje któraś z podanych wyżej wad, należy jak najszybciej (bez względu na wiek dziecka) udać się do logopedy.
 • Kappacyzm i gammacyzm
  • Głoski [k] i [g] są zastępowane odpowiednio głoskami [t], [d]. Są one wynikiem nieprawidłowej pracy języka.
 • Mowa bezdźwięczna
  • Bezdźwięczna wymowa tych głosek dźwięcznych, które posiadają swoje bezdźwięczne odpowiedniki, czyli:[b] jako [p], [g] jako [k], [d] jako [t] itd.
 • Nosowanie
  • Otwarte – głoski ustne wymawiane są z poszumem nosowym (np. przy rozszczepach podniebienia).
  • Zamknięte – głoski nosowe wymawiane są jak ustne.
  • Mieszane.
 • Dyslalia całkowita (bełkot)
  • Polega on na opuszczaniu, zastępowaniu lub deformowaniu prawie wszystkich głosek (nawet samogłoski mogą być wadliwie artykułowane). Wymowa osób z tego rodzaju dyslalią jest prawie w ogóle niezrozumiała.
 
« poprzedni artykuł

Strony partnerskie

© 2017 Logolandia - logopedia nie tylko dla logopedy :: Joomla! i Joomla! IE jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.