Co nowego?

Witamy po przerwie. Mieliśmy problemy techniczne związane z przenosinami na inny serwer oraz aktualizacją oprogramowania. Na szczęście udało się je rozwiązać. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony!
 
Strona główna arrow Zaburzenia mowy arrow Prosty opóźniony rozwój mowy
Prosty opóźniony rozwój mowy Drukuj Poleć znajomemu
22.02.2008.
Mowa może rozwijać się z opóźnieniem z wielu powodów. Ważne jest ustalenie, dlaczego dziecko nie mówi lub zaczęło mówić później niż jego rówieśnicy.

Prosty opóźniony rozwój mowy

Ze względu na podłoże opóźnionego rozwoju mowy wyróżnia się:

 • SORM - samoistne opóźnienie rozwoju mowy  - inaczej prosty opóźniony rozwój mowy - związane z indywidualnym  rytmem rozwoju dziecka.
 • NORM - niesamoistny opóźniony rozwój mowy - tutaj można wskazać na konkretne przyczyny (terapia zależy od tego, co spowodowało opóźnienie rozwoju mowy).

Przyczyny opóźnionego rozwoju mowy to m.in.:

 • gorsza kondycja psychofizyczna (np. słabsze mięśnie)
 • kłopoty z słuchem fizycznym czy fonematycznym (mownym),
 • wady anatomiczne
 • niedostateczna stymulacja środowiska, ubogie kontakty społeczne
 • uwarunkowania genetyczne (np. któreś z rodziców też później zaczęło mówić)
 • opóźnienie rozwoju umysłowego
 • czynniki psychologiczne (np. stres)
 • brak lub mniejsza umiejętność koncentracji uwagi

 

Wyróżnia się różne stopnie opóźnionego rozwoju mowy. Według H. Spionek z poważnym stopniem ORM mamy do czynienia wtedy, gdy dziecko ma:

 • 1 rok, a mówi jak półroczne niemowlę (gaworzy),
 • 2 lata i wymawia kilka słów (jak roczny maluch),
 • 3 lata i mówi używając tylko równoważników zdań (słownictwo też jest na poziomie dziecka 1,5 rocznego),
 • 4 lata i posługuje się prostymi zdaniami, używa około 300 słów (jak 2-latek),
 • 5 lat i mówi jak dziecko 2,5-letnie (zdania proste, mały zasób słów),
 • 6 lat i zaczyna budować zdania złożone, wymawia 1000-1500 słów (jak 3-latek),
 • 7 lat i potrafi mówić tak, jak dziecko 3,5-letnie.
   

Gdy zgłasza się do nas dziecko z opóźnionym rozwojem mowy, musimy wiedzieć:

 • czy dobrze słyszy?
 • czy wszystko jest w porządku pod względem neurologicznym (zwłaszcza jeśli dziecko źle funkcjonuje ruchowo)?
 • czy psycholog nie ma do niego żadnych zastrzeżeń (badanie poziomu inteligencji testem bezsłownym)?
 • czy ma dobry wzrok (umie go koncentrować, wodzi spojrzeniem za zabawką, utrzymuje na jednej rzeczy - 30 % mowy odbieramy wzrokiem!)?
 • czy rozumie i wykonuje polecenia słowne (bez gestów)?
 • czy nie ma wad organicznych utrudniających mówienie (np. rozszczep podniebienia)?

Jeżeli dziecko jest zdrowe, to najprawdopodobniej mamy do czynienia z prostym opóźnionym rozwojem mowy.

Cechy charakterystyczne prostego opóźnionego rozwoju mowy (SORM):

 • opóźniony rozwój słownictwa czynnego (T. Zaleski dopuszcza odstępstwa od normy w granicach 6 miesięcy)
 • ograniczona ilość głosek wypowiadanych przez dziecko (np. wszystkie samogłoski są realizowane jako [a])
 • zaburzona struktura wyrazu


 Terapi prostego opóźnionego rozwoju mowy (patrz: Terapia - Prosty opóźniony rozwój mowy)

 

 

  

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Strony partnerskie

© 2017 Logolandia - logopedia nie tylko dla logopedy :: Joomla! i Joomla! IE jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.