Test do badania rozumienia mowy
17.06.2014.

 Na naszym rynku niewiele jest narzędzi pozwalających w sposób obiektywny badać rozumienie mowy u pacjentów z zaburzeniami mowy. Autorki „Testu do badania rozumienia mowy u dzieci i dorosłych” Elżbieta Szeląg i Aneta Szymaszek zaproponowały sprawdzanie rozumienia mowy poprzez badanie różnicowania dźwięczności głosek [t] i [d].

 

Przedstawiony przez nie test jest przeznaczony zarówno dla dzieci (powyżej 5. roku życia), jak i osób dorosłych. W książce opisującej test znajdą Państwo teoretyczny rozdział, który zawiera informacje na temat mechanizmów różnicowania dźwięczności, rozdział opisujący sam test (dla kogo jest przeznaczony, jak należy go przeprowadzać) i opis przykładowych badań zarówno osób bez uszkodzeń układu nerwowego, jak i badania pacjentów z uszkodzeniami mózgu (dla porównania przed terapią i po niej). Do książki dołączona została płyta CD, na której są nagrane serie syntetycznie wygenerowanych modyfikacji dwóch wyrazów: ?Tomek? i ?domek? oraz załączniki: ?Kartę odpowiedzi dla badanego?, ?Protokół odpowiedzi dla osoby prowadzącej badanie? oraz ?Matrycę do wykresu?. Pacjent ma przed sobą ?Kartę odpowiedzi? w postaci dwóch obrazków, na której pokazuje rysunek przedstawiający słowo, które właśnie usłyszał. Badający zapisuje to w specjalnie opracowanej tabeli, a następnie nanosi uzyskane wyniki na matrycę. ?Test do badania rozumienia mowy u dzieci i dorosłych? Elżbiety Szeląg i Anety Szymaszek na pewno przyda się nie tylko każdemu logopedzie, który pracuje z pacjentami z uszkodzeniem układu nerwowego (z afazją, u dorosłych podejrzewanych o postępujące zaburzenia mowy słyszanej w wyniku chorób neurodegeneracyjnych, u dzieci z zaburzeniami językowymi SLI), ale też specjalistom pracującym z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy i dysleksją. Bardzo cenne jest to, że proponowany przez autorki test pozwala również w sposób obiektywny kontrolować postępy terapii.